Lista de personagens mais apelão de animes e mangas?

 
1-Goku


2-Uchiha Itachi


3-Shaka de Virgem

 
4-Freeza

 
5-Pain

6-Uchiha Madara7-Dohko de Libra


 
8-Naruto
 
09-Hiruzen Sarutobi

 
10 -Vedita